Dây vải dù (dây nato)

150.000  100.000 

Tên sản phẩm Dây vải Nato
Size dây Size 14-16-18-20-22-24
Màu dây Có nhiều màu và kiểu sọc kết hợp
Chất dây Đẹp-bền
Hình thức Mới 100% hập khẩu
Gọi ngay